Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Siêu Trí Nhớ Học Đường hỗ trợ khách hàng đổi trả mã trong trường hợp mã lỗi, không kích hoạt được, mã quá thời hạn.