Ghi chú chuyển khoản

Quý phụ huynh điền nội dung thanh toán như sau: Họ & tên SDT DK STNHD
Trong đó:
Họ & tên là họ và tên của Phụ huynh
SDT: là số điện thoại của phụ huynh
DK STNHD: là viết tắt của đăng ký siêu trí nhớ học đường.
Ngoài ra nếu quý phụ huynh đăng ký khoá học khác xin nhắn lại để được hướng dẫn thêm”